ŞEBEKE BAĞLANTISIZ ADA SİSTEM

Şebeke Bağlantısız (Ada) Solar Sistem

ŞEBEKE BAĞLANTISIZ ADA SİSTEM > Şebeke Bağlantısız (Ada) Solar Sistem

              Bağımsız Enerji Üretimi (Of-Grid ) Ada Sistem

 

Solar Modül ve Rüzgar Türbününden alınan DC elektrik enerjisi solar regülatörler tarafından stabil şarj sağlayabilmek için kontrollü olarak akülere depolanır.

Depo edilen stok enerji DC olarak veya invertör vasıtasıyla AC 220 – 380 V. elektrik enerjisine çevrilir ve elektrik ihtiyacı olan her alanda kullanılır.

Sistem ihtiyaç anında jeneratörle takviye edilebilir. Sistem şebeke olmayan her alanda kullanılabilir.